Thursday, 1 December 2011

Visi & Misi Pendidikan Kementerian Malaysia

MISI
Membangun keupayaan kepimpinan pendidikan bagi menghasilkan organisasi berkualiti
 Building educational leadership capacity for quality organization.

VISI
IAB sebagai pusat kepimpinan pendidikan yang terbilang.
 IAB as a centre of distinction for educational leadership

NILAI  PERKHIDMATAN  ( VALUES)
 •    Integriti (Integrity) -Menghayati  integriti diri dan mempamerkan melalui pemikiran, amalan dan tindakan
 • Profesionalisme  (Profesionalism)-Memupuk budaya kerja yang berprofesional bagi merealisasikan mandat yang diamanahkan
 • kepada InstitutPengurusan dan Kepimpinan Pendidikan Negara,menerusi pengamal profesional latihan dan pembangunan
 • master trainer) kepimpinan dan pengurusan pendidikan
 • Budaya Permuafakatan (Team Work Culture) -Membentuk sinergi jalinan perkongsian ilmu, kemahiran dan pengalaman di
 • kalangan wargaIAB yang boleh menyumbangkan ke arah pembangunan dan pembaharuan organisasi pendidikan
 • yang berprestasi tinggi.
 • Organisasi Pembelajaran (Learning Organisation)-Pembentukan budaya pembelajaran berterusanmelalui mengwujudkan
 • iklim tempat kerja yang boleh menjadi pemangkin ke arah peningkatan ketrampilan individu, pembelajaran kolaborasi, amalan terbaik ,
  perkongsian misi dan visi, serta aplikasi pendekatan sistem untuk penambahbaikan berterusan dan berfikiran terbuka memberikan idea,
  pandangan serta teguran bagi kemajuan organisasi dan negara.
 • Prestasi Tinggi (High Performance)-Membentuk budaya kerja yang berprestasi tinggi melalui tenaga kerja yang berkompeten
  dan berpotensi untuk menjana ilmu melalui usaha berterusan untuk meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan komitmen
  seiringan dengan perkembangan dalam bidang latihan dan pembangunan serta domain ilmu Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan.
  No comments:

  Post a Comment